Hướng dẫn học lên

Nội dung hỗ trợ hướng dẫn học lên cao

Hướng dẫn quán triệt việc tiếp tục học lên trung cấp hay đại học

大学、専門学校への進学を見据えた学習指導

Tổ chức chương trình nhằm định hướng học lên trường Trung cấp hay Đại học hệ 4 năm, mục tiêu thi đỗ kỳ thi Năng lực Nhật ngữ(JLPT) Cấp độ 1.

Phương pháp thi ứng với Trường nguyện vọng, Ngành học nguyện vọng

志望校、志望学部に応じた入試対策

Lĩnh hội trình độ Năng lực tiếng Nhật, tiếng Anh cần thiết, chỉnh sửa bài luận, dạy phỏng vấn để học lên cao ứng với trường nguyện vọng, ngành học nguyện vọng.

Trao đổi việc học lên cao chi tiết theo dạng giáo viên chủ nhiệm đối với tất cả các lớp

全クラス担任制によるきめ細やかな進学相談

Tất cả các lớp đều có giáo viên chủ nhiệm riêng. Học viên có thể tự nhiên trao đổi với giáo viên bất cứ lúc nào “Em có hứng thú với trường đại học này!”, “Em cần phải học những gì để vào trường này?”

Những sinh viên tốt nghiệp trường Đại học nổi tiếng, những học viên đã tốt nghiệp trường Trung cấp hay những giáo viên có kinh nghiệm sẽ tư vấn riêng

カウンセリング

Giáo viên, nhân viên hầu hết là những sinh viên đã tốt nghiệp những trường đại học, cao học nổi tiếng. Và, có cả những học viên tốt nghiệp trường Trung cấp, những giáo viên, những nhà diễn giảng có kinh nghiệm dạy trường trung cấp, đại học. Học viên có thể thu thập thông tin chi tiết hơn về việc học lên cao thông qua những buổi tư vấn cá nhân.

Đề xuất những động lực để tìm ra “Những thứ muốn học” “Những công việc muốn làm trong tương lai”

生徒の会話風景

Hỗ trợ để tìm ra “Những thứ muốn học”, “Những công việc muốn làm trong tương lai” thông qua việc tham gia vào buổi tham quan nghe dự phiên tòa, hội triển lãm, hội thảo hay buổi trải nghiệm việc làm...

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để trao đổi

Thời gian tiếp khách 9:00〜17:00

 • 各種資料ダウンロード各種資料ダウンロード
 • 06615051080661505108
 • メールお問い合わせメールお問い合わせ
 • 留学生の声
 • 日本の観光案内
 • 卒業生の進路
 • ニュース
 • ブログ
 • Facebook
 • Instagram
 • wechat